Моя візитна карткаМоя візитна картка

 

Прізвище, ім'я по батькові: Софійчук Одарка Василівна

 Освіта: (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, закінчила факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича, 2011 рік, спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог»

Місце роботи: Вище професійне училище №3 м. Чернівці

Посада:

·                практичний психолог

·                викладач психологічно-орієнтованих спецкурсів

·                з 2022 року є відповідальною особою за внутрішньо переміщених осіб, які проживають тимчасово в гуртожитку Вищого професійного училища №3 м. Чернівці

Загальний педагогічний стаж: 11 р.

Педагогічний стаж на даній посаді: 10 р.

Характеристика діяльності педагогічного працівника

Софійчук Одарка Василівна працює в системі професійно-технічної освіти з 2014 року. У роботі чітко проявляються такі професійні якості, як: моральні цінності (високий рівень загальної культури, доброзичливість, відвертість, толерантність, товариськість, чуйність, емпатійність, бажання допомогти), самоконтроль (володіє високо розвиненим рівнем самоконтролю та саморегуляції, емоційна стійкість, стриманість, самодисципліна), ефективність у справах (відповідальність, організованість, працьовитість, продуктивність у роботі, адекватність підбору методів та форм роботи з учасниками освітнього процесу, уміє досягати бажаних результатів), розвиток (робота над собою, постійне духовне та фізичне вдосконалення), широта поглядів (уміння сприйняти чужу точку зору, приймати людину такою, якою вона є), ефективність комунікації.

Одарка Василівна знає:

§     що таке професійна компетентність і як вона розвивається у психологів;

§     особистісні якості, які сприяють успішній професійній діяльності в ролі психолога;

§     психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей в групах, міжгрупових стосунках;

розуміє:

Øцілі, методологію і методи професійної діяльності психолога;

Øосновні галузі психології та можливості в різних сферах життя;

володіє:

ü    навичками розрізнення етичних принципів, особливо важливих для психологів-практиків;

ü    навичками ідентифікації етичних проблем в конкретних ситуаціях професійної діяльності психолога;

вміє:

v    відрізняти професійні і особистісні якості практичного психолога;

v    застосовувати психологічні знання до виконання своїх обов'язків;

v    виконувати конкретні дії за допомогою прийомів і психологічних "технік" роботи.

У професійній діяльності Одарки Василівни переважає демократичний стиль, який ґрунтується на глибокій повазі, довірі та орієнтації на особистість. Головними способами професійної діяльності є заохочення здобувачів освіти та педагогів до активного самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення. Стиль роботи вирізняється справедливістю, порядністю, чесністю, гідністю, працьовитістю, самовідданістю.

Бере активну участь у роботі методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, методичної комісії класних керівників, майстрів виробничого навчання та вихователя, школі молодого педагога, школі педагогічної майстерності, атестаційній комісії, методичної комісії практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ у Чернівецькій області.

  • З 2016 року увійшла до складу творчої лабораторії практичних психологів та соціальних педагогів навчально-методичного центру ПТО у Чернівецькій області.
  •  Є учасником наукова-освітнього альянсу “Soft Skills - навички успішності” (2021-2024) та учасником проєкту регіонального рівня за темою: «Формування м’яких навичок (Soft skills) як пріоритет у вихованні молоді в сучасних умовах» серед закладів ПТНЗ м. Чернівці (2023-2025).

Згідно річного плану практичний психолог проводить тижневики, декади, місячники, семінари-практикуми, круглі столи, благодійні акції, брейн-ринги, квести, лекції, колажі, тренінгові заняття серед педагогічного та учнівського колективах з метою створення психологічного мікроклімату.

Одарка Василівна постійно підвищує свій професійній рівень, дотримується педагогічної етики та етичного кодексу практичного психолога, вивчає новинки методичної літератури з психології, займається самоосвітою, демонструючи високий професійний рівень та фахову майстерність, а також ефективно застосовує професійні знання в практичній діяльності.

Почніть з себе і весь Ваш життєвий шлях  наповниться гармонією, посмішками,  яскравим сонцем над головою, щирими враженнями,...